Chìa khóa để giữ bình tĩnh và tìm kiếm sự bình yên

How do you calm down, gain perspective, and have the best quality of life each day?

What helps people is as different as the people who need help. Staying open to every resource you find is good, because some of the things that help you deal with catastrophe—or just plain stress—may take you by surprise

Làm thế nào để bạn giữ được bình tĩnh, làm chủ bản thân, và nâng cao chất lượng cuộc sống mỗi ngày?

Những điều giúp được mọi người thì cũng khác nhau với những người cần được giúp. Bạn sẽ nhận ra điều cần thiết là giữ cho bạn thân ở trạng thái mở với mọi thứ xung quanh, bởi vì một vài điều trong số đó sẽ giúp bạn đối mặt với những tình huống xấu bất ngờ – hoặc chỉ rõ ra những căng thẳng – Thứ có thể làm bạn bị bất ngờ?

A therapy client of mine discovered following a heart attack that he had a deep capacity for prayer. He never suspected that he had a gift for finding peace in this particular activity. Another client who couldn’t stand any of “that Buddhist, be-here-now, Eastern stuff” found that meditation helped her the most when her daughter got sick.

Một khách hàng trị liệu của tôi đã hiểu được điều kỳ diệu của lời cầu nguyện sau khi anh ta được chẩn đoán là mắc bệnh tim. Anh chưa bao giờ tin rằng điều kỳ diệu sẽ đến với mình khi tìm kiếm sự bình yên theo một cách đặc biệt như vậy. Một khách hàng khác – người mà không thể chịu đựng được những câu niệm như “Đó là cõi phật, ngay bây giờ, những thứ thuộc về phương Đông” đã nhận thấy rằng chính niềm tin, sự tín ngưỡng đã giúp cô đáng kể khi con gái cô mắc bệnh.

There are so many things we can choose to do that help us to have a better life. In her book, Letters to a Young Therapist, Mary Pipher writes like a woman in love when she describes her relationship to swimming, and how it awakens, heals, relaxes, and rejuvenates her.  In water she solves her thorniest problems and re-visits the happiest events. Commenting on the “primordial nature” of this activity, she writes: “We are made of water, once long ago we lived in water, and with swimming we return to water.” And more simply, “I don’t think anything beats swimming.”

Có rất nhiều thứ ta có thể chọn để giúp bản thân có một cuộc sống tốt hơn. Trong cuốn sách của cô ấy, “Những lá thư cho người trị liệu trẻ”. Mary Pipher viết như thể một người phụ nữ đang yêu khi cô ấy nói về mối liên hệ với bơi lội, và nó đánh thức, xoa dịu, giải phóng và lấy lại tuổi xuân cho cô như thế nào. Khi đắm mình trong nước, cô tìm được giải đáp cho những vấn đề gai góc nhất và một lần nữa nó mang cô trở lại với những điều hạnh phúc. Nhận xét trong một chường trình “Primordial nature”, cô viết rằng: ” Chúng ta được tạo ra từ nước, chúng ta đã sống trong nước cách đây rất lâu, và bơi lội mang chúng ta về với cội nguồn”. Và đơn giản hơn hết,  “Tôi không nghĩ có gì có thể tốt hơn bơi lội”

I sent Pipher’s reflections on swimming to a friend in Cleveland who was awash with anxiety after divorcing and losing her job in the same year. She had once loved to swim and, as I predicted, she resonated with Pipher’s enthusiasm.

“But it’s fifteen minutes for me to get to the pool,” she told me, “ and with changing and showering it takes up too much time. Plus, I don’t like running into people in a bathing suit, the way I look. No way I’m going to swim now.”  Ditto for hiking or dancing or getting a massage or anything else that might help her to feel better.

Nothing will help you if you don’t have the motivation to act. You can’t be like the person who lies in bed shivering, but won’t get up to get another blanket because he tells himself he’s too tired. Most of us seek help from experts when we haven’t begun to do the things we know we need to do for ourselves.

Tôi đã gửi những phản hồi của Pipher về bơi lội cho một người bạn đang sống tại Cleveland, người đã rất chản nản sau khi ly hôn và mất việc trong cùng một năm. Cố ấy đã nảy sinh tình yêu với bơi lội và, như tôi dự đoán, cô bị ấn tượng mạnh với sự nhiệt tình của Pipher.

“Nhưng nó chỉ kéo dài khoảng 15 phút khi đến hồ bơi,: Cô ấy kể với tôi, “và việc thay đồ và tắm tốn rất nhiều thời gian. Thêm nữa, cô không thích chạy vào phòng thay đồ theo cách mà cô hay thấy. Không đời nào, tôi muốn bơi ngay bây giờ”. Như đã nói ở trên, leo núi, khiêu vũ, matxa nhẹ hoặc một điều gì khác có lẽ cũng sẽ giúp cô ấy cảm thấy tốt hơn.

Không gì có thể giúp được bạn nếu bạn không có bất cứ sự thôi thúc nào để hành động. Bạn không thể giống như một người nằm trên một chiếc giường run rẩy, nhưng sẽ không chịu thức  dậy để lấy một cái chăn khác bởi bản thân đang tự nhủ rằng là mình đã quá mệt mỏi rồi. Hầu hết chúng ta luôn tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia trong khi bản thân chưa bao giờ cố gắng tìm giải pháp cho riêng mình.

Then there’s that small matter of discipline. It helps to break a goal into small steps and take the first one. A writer friend from Oskaloosa, Kansas, described herself as dangerously overweight when she received a breast cancer diagnosis at the age of forty-six. She had lost 190 pounds when I saw her last, some years post-diagnosis.

“I couldn’t fathom losing 100 or 150 pounds, and never in my wildest imagination could I picture losing 190” she wrote, “but I knew I could lose one pound. That was doable, achievable and possible, so I simply lost one pound 190 times.”

Crisis can become an opportunity to live more fully and healthfully, or to make some bold and courageous act of change in an important relationship. A crisis, however, can also be the most difficult time to direct our attention to the beauty of the moment or to enhance a relationship we never worked on to begin with. Crises evoke anxiety, which, by its nature, drives worry and rumination and sets your brain on overdrive.

Có một vấn đề cần được cân nhắc ở đây là tính kỷ luật. Điều sẽ giúp ta chạm đến những mục tiêu bằng cách chia chúng thành nhiều bước nhỏ và bắt đầu từ bước đầu tiên. Một người bạn nhà văn từ Oskaloosa, Kansas, đã nói về sự tăng cân đáng báo động khi cô nhận được chẩn đoán ung thư Vú ở độ tuổi 46. Cô đã giảm được 190 pounds khi tôi gặp cô lần gần nhất sau vài năm từ ngày nhận được chẩn đoán.

“Tôi không thể nghĩ rằng có thể giảm được 100 hay 150 pounds, và càng không bao giờ có thể tượng tượng nổi là mình đã giảm được tới 190 pounds” cô ấy viết, “Nhưng tôi biết là tôi có thể giảm được 1 pound. Đó là điều chắn chắn, hiển nhiên và khả thi nhất, vì vậy đơn giản tôi chỉ cần giảm 1 pound  trong 190 lần.”

Các cuộc khủng hoảng hoàn toàn có thể trở thành cơ hội biến chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh hơn, hoặc sẽ nhấn mạnh và khuyến khích chúng ta hành động để thay đổi một mối quan hệ quan trọng. Đối mặt với khủng hoảng, hiển nhiên có thể trở thành khoảng thời gian khó khăn nhất để lay chuyển mối bận tâm  của chúng ta sang những khoảnh khắc đẹp đẽ hơn hoặc cải thiện một mối quan hệ mà chúng ta chưa bao giờ thật sự bắt đầu. Khủng hoảng sẽ khơi dậy sự âu lo, điều sẽ làm cho chúng ta trở nên lo lắng và trầm ngâm, nghiêm trọng hơn là  đầu óc trở nên rối loạn.

As I suggest in The Dance of Fear, don’t wait for the Universe to send you a great big lesson in fear, vulnerability, and loss. We are better able to deal with the hard stuff if we’ve already begun the process of coming to terms with the unpredictability and unfairness of life in our calmer moments.

There are so many resources out there to help us.  Find one that speaks to you. Stick to it for three months and it will become a habit.

Như tôi đã đề nghị trong cuốn sách Khiêu vũ với nỗi sợ, đừng chờ đợi thế lực siêu nhiên sẽ chỉ dẫn cho bạn một bài học tuyệt vời từ sự sợ hãi, tổn thương và mất mát. Chúng ta trở nên tốt hơn khi đối mặt với những thứ khó khăn từ những điều không đoán trước và không công bằng của cuộc sống.

Có rất nhiều thứ ngoài kia có thể giúp chúng ta. Tìm kiếm những thứ giành riêng cho bạn. Nắm bắt lấy chúng trong 3 tháng và nó sẽ trở thành một thói quen

Translator: Man Tran

Source:  https://www.psychologytoday.com/blog/the-dance-connection/201611/the-key-calming-down-and-finding-peace

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: